Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 10-10-2012

Sag nr. FV2012.0076 Lene Pagter Kristensen

HK Handel mod Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om liberaliseringen af reglerne om åbningstid indebar, at regler om arbejdstidsforkortelse i protokollat til overenskomsten nu fandt anvendelse)