Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 11-04-2012

Sag nr. FV2011.0136 Poul Dahl Jensen

LC Lederforum for et medlem mod Odder Kommune

Afgørelse (om afskedigelse af viceskoleinspektør i forbindelse med vedtagne besparelser var saglig i situation, hvor stillingen blev genbesat)