Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 13-12-2012

Sag nr. FV2012.0129 Poul Sørensen

DI Overenskomst II ved DI for Esdan Stevedoring ApS

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag og afgørelse (om der i henhold til overenskomst eller kutyme skal mønstres havnearbejdere ved lastning af flyveaske fra lastbil)