Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 13-03-2012

Sag nr. FV2012.0031 Jon Stokholm

Dansk Metalarbejderforbund mod TEKNIQ for Palle B. Thomsen A/S

Afgørelse efter rørprislisten (arbejdet med håndtering af afspærringsbomme overskred tålegrænsen)