Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 16-04-2012

Sag nr. FV2011.0178 Poul Sørensen (11. april 2012)

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Axel Hansen Transport A/S

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om dagrenovationsoverenskomstens arbejdstidsregler modificerer bestemmelserne om overtidstillæg i den generelle transportoverenskomst)