Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 23-05-2012

Sag nr. FV2011.0181 Jens Kristiansen (21. maj 2012)

Dansk Metal for et antal medlemmer mod DS Håndværk & Industri for Alfred Priess A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om forståelsen af lokalaftale samt krav om efterbetaling og bod)