Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 24-08-2012

Sag nr. FV2012.0052 Jon Stokholm

Dansk Metal mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen Nyborg A/S

Afgørelse (om betaling for transporttid mellem virksomheds hjemadresse til og fra arbejdssteder)