Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 24-06-2012

Sag nr. FV 2011.0143 Niels Waage

Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning/Parkeringsservicemedarbejderne mod DI for Europark A/S

Fortolkning af parternes overenskomst (om tillægsbetalinger er alternative eller kumulative)