Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 30-08-2012

Sag nr. FV2011.0061 Per Sørensen

Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for et medlem mod X Kommune

Afgørelse (om afskedigelses saglighed)