Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 04-12-2012

Sag nr. FV2012.0026 Jytte Scharling

HK/Privat for 2 medlemmer mod 3F Esbjerg, 3F Varde-Billund og 3F Vejle

Afgørelse (om opsigelse af 2 medarbejdere var sagligt begrundet i virksomhedsoverdragelse, der skete i forbindelse med fusion