Spring over hovedmenu

Kendelse af 14. september 2012 14-09-2012

Sag nr. FV2012.0148 Jens Kristiansen

HK/Stat for et medlem mod Moderniseringsstyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet

Afgørelse (om universitetet var berettiget til at afskedige en sikkerhedsrepræsentant med normalt varsel, og om der forelå tvingende grunde til opsigelsen)