Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-12-2012

Sag nr. FV2012.0149 Jon Stokholm

Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S

Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om der under rørprislisten og vvs-overenskomsten kan indgå lokalaftale om, at der ikke skal betales befordringsgodtgørelse for arbejde udført under rørprislisten)