Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-02-2012

Sag nr. FV2010.0249 Jytte Scharling

Offentligt Ansattes Organisationer, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab samt AC mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, for Professionshøjskolen UCC

Afgørelse i henhold til aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner (efter omstændighederne ikke bod for brud på ledelsens informations- og drøftelsespligt i forbindelse med iværksættelse af strategiarbejde efter strukturændringer)