Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-04-2012

Sag nr. FV2011.0183 Lene Pagter Kristensen

Dansk Magisterforening for et medlem mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, for Københavns Universitet

Afgørelse (om afskedigelse af suppleant for tillidsrepræsentant var sket af tvingende grunde eller udtryk for vilkårlighed)