Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-12-2012

Sag nr. FV2012.0097 Tine Vuust

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Lærerstandens Brandforsikring G/S

Afgørelse (om indplacering af medarbejder)