Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-04-2012

Sag nr. FV2011.0162 Marianne Levy

Dansk Jurist & Økonomforbund for et medlem mod Helsingør Kommune

Afgørelse (kompetencesvigt i arbejdsmæssig sammenhæng gav tvingende grunde til afskedigelse af tillidsrepræsentantsuppleant)