Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-01-2012

Sag nr. FV2011.0140 Mogens Kroman

Fagligt Fælles Forbund for et tømrersjak mod Dansk Byggeri for HUJ A/S

Afgørelse i henhold til bygningsoverenskomsten (opgørelse af akkord)