Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-01-2012

Sag nr. FV2011.0140 Mogens Kroman

Fagligt Fælles Forbund for et tømrersjak mod Dansk Byggeri for Enemærke & Petersen

Fortolkning af og afgørelse i henhold til bygningsoverenskomsten (arbejdsplatform ikke stationært arbejdssted)