Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-05-2012

Sag nr. FV2011.0151 Lene Pagter Kristensen

CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund mod DI Overenkomst I ved DI for Logstor A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens funktionæroverenskomst (om arbejdsgiver ensidigt kan opsige kutyme om betaling for rejsetid og i så fald konsekvenserne heraf)