Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 07-05-2012

Sag nr. AN (Ledernævnet) 2011.1041 Lene Pagter Kristensen

Ledernes Hovedorganisation for et medlem mod Dansk Byggeri for Corona Pitzner A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LH-hovedaftalen (om godtgørelse i henhold til funktionærlovens §2a og b)