Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 07-06-2012

Sag nr. FV2010.0252 Vibeke Rønne

Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet mod Air Greenland A/S

Fortolkning af parternes overenskomst (om retten til at oppebære skattefri diæter ved overnatning/splitduty uden for home base)