Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 14-03-2013

Sag nr. 20130040 Poul Søgaard

Fødevareforbundet NNF for 4 medlemmer mod DI Overenskomst I ved DI for Danish Crown A/S

Afgørelse (om afskedigelse af medarbejdere med anciennitet på mellem 7 og 17 år i situation med arbejdsmangel var sagligt begrundet)