Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 18-03-2013

Sag nr. 20121370 Lene Pagter Kristensen

3F for et medlem mod Dansk Byggeri for Trevi Foundations Denmark A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (om afskedigelse af tidligere tillidsrepræsentant var saglig)