Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 19-06-2013

Sag nr. 20130140 Poul Søgaard

3F for et medlem mod DI for Lantmännen Schulstad A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (om afskedigelse var usaglig)