Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 24-03-2013

Sag nr. 20121246 Lene Pagter Kristensen

3F Privat Serevice, Hotel og Restauration for et medlem mod HORESTA for Sodexo Remote Sites

Afgørelse (om ansættelsesforholdet for en medarbejder på offshore-rigge siden 2003, som af psykiske grunde ikke havde formået at gennemføre et lovpligtigt evakueringskursus og efter et natligt psykisk sammenbrud frameldte sig et vandtilvænningskursus, kunne anses for misligholdt eller bortfaldet som følge af bristende forudsætninger)