Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-01-2013

Sag nr. 2012.0740 Poul Søgaard, Lene Pagter Kristensen og Thomas Rørdam

HK/Privat for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Scanpharm A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (om nævnets kompetence i forhold til en aftale om implementering af ligebehandlingsdirektivets bestemmelser om alder og handicap i industriens funktionæroverenskomst)