Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 05-03-2013

Sag nr. 2012.0696 og 2012.0697 Poul Søgaard

HK Danmark for 2 medlemmer mod LN Eurocom A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om afskedigelse af medarbejdere på barselsorlov i situation med arbejdsmangel var i strid med ligebehandlingslovens § 9)