Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 18-12-2013

Sag nr. AR2013.0251

Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Skandinavisk Data Center A/S mod FTF for Finansforbundet

Ved fornyelsen af en virksomhedsoverenskomst i 2012 forelå en uenighedssituation som omhandlet i § 8, stk. 3, jf. stk. 4, i Hovedaftalen (2012) mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet.

På et afsluttende mæglingsmøde i juni 2012 om overenskomstforholdene for medarbejderne hos Skandinavisk Data Center A/S (SDC) blev der ikke udarbejdet et enighedspapir eller lignende. Det blev tværtimod i et mødereferat underskrevet af repræsentanterne for FA og Finansforbundet konkluderet, at der ikke kunne opnås enighed ved mæglingen om ændringer i SDC virksomhedsoverenskomsten eller om betingelserne for en overgang til Standardoverenskomsten. At der ikke under mæglingen blev opnået enighed mellem parterne understøttedes af bl.a. de forklaringer, som blev afgivet under Arbejdsrettens behandling af sagen.

Den resultatløse mægling førte til, at de fremtidige overenskomstforhold blev indbragt for faglig voldgift. I den faglige voldgift tog Finansforbundet bekræftende til genmæle over for FA's påstand om sagens materielle løsning.

På baggrund af dette forløb fandt Arbejdsretten, at der ved overenskomstfornyelsen i 2012 forelå uenighed mellem parterne af den i Hovedaftalens § 8, stk. 3, jf. stk. 4, nævnte karakter.