Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 11-03-2013

Sag nr. FV2012.0144 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund mod Moderniseringsstyrelsen for Forsvarets Personeltjeneste

Afgørelse (om opsigelse af ejendomsservicetekniker med henvisnig til manglende erhvervelse af kørekort var sagligt begrundet)