Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 15-02-2013

Sag nr. FV2012.0130 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I ved DI for Allianceplus A/S

Afgørelse (om virksomheden ved ansættelse af medarbejder i en tidsbegrænset stilling havde givet en garanti for ansættelse indtil udløbet af tidsbegrænsningen)