Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 17-09-2013

Sag nr. FV2013.0047 Jytte Scharling

CO-industri for 3F Industrigruppen, Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I ved DI for Beauvais Foods A/S

Afgørelse (om virksomheden var berettiget til at opretholde ensidigt, men uden protest indført obligatorisk sundhedsforsikring, efter denne som følge af lovændring var blevet skattepligtig for medarbejderne)