Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 02-11-2013

Sag nr. FV2013.0055 Niels Waage

HK Privat mod Dansk El-forbund MidtVest

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om ændringer af gruppelivsforsikring kunne gøres gældende)