Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 24-02-2013

Sag nr. FV2011.0090 Per Sørensen

Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation ved Bjørn Filtenborg

Fortolkning af dagrenovationsoverenskomsten (om arbejdet skal udføres i akkord)