Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 27-05-2013

Sag nr. FV2012.0147 Poul Sørensen

CO-industri for Dansk Metal for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Semler Retail A/S

Afgørelse (om svends mobning af lærling gav grundlag for bortvisning)