Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 27-11-2013

Sag nr. FV2013.0129 Lene Pagter Kristensen (19. november 2013)

3F Transportgruppen for Havnegruppen mod APM Terminals - Cargo Service A/S

Forståelsen af parternes overenskomstgrundlag (om en lokalaftale skal fortolkes således, at den angivne timeløn skal reguleres på samme måde som fællesoverenskomsten med DI, eller om der er kutyme herfor)