Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 28-02-2013

Sag nr. FV2012.0127 Poul Sørensen

Dansk Frisør og Kosmetiker forbund mod dofk for HOM A/S ved Brian Finn Larsen ved Tom Homsuwan Rasmussen

Fortolkning af frisøroverenskomsten (om opsigelse kan ske efter vedkommende medarbejders sidste arbejdsdag i måneden)