Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 05-03-2013

Sag nr. FV2012.0064 Poul Sørensen

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund mod dofk for Salon Max ved Helle Skov

Fortolkning af frisøroverenskomsten (om elever har krav på frihed med løn på barns 1. sygedag)