Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 06-11-2013

Sag nr. FV2012.0083 Jytte Scharling

Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikområdet for Dansk Musikpædagogisk Forening mod KL for Aarhus kommune

Fortolkning af og afgørelser i forhold til parterens overenskomst (om forståelsen af bestemmelser om timereduktion, om kutyme er opstået og i givet fald om opsigelse af denne)