Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 07-02-2013

Sag nr. FV2012.0131 Poul Sørensen

FTF for Lederforeningen i TDC mod DI Overenskomst I ved DI for TDC A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til hovedaftalen mellem TDC og lederforeningen (om ordrekoordinatorer kan henføres under virksomhedens overenskomst med Dansk Metal)