Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 09-01-2013

Sag nr. FV2012.0109 Poul Sørensen

Dansk Metal mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Eniro Danmark A/S

Afgørelse (om voldgiftsrettens kompetence i forhold til krav mod erhverver af virksomhed, der havde frasagt sig overenskomsten)