Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 09-05-2013

Sag nr. FV2013.0001 Lene Pagter Kristensen (30. april 2013)

DI Overenskomst I ved DI for post Danmark A/S mod CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et medlem

Afgørelse (om afskedigelse af medtillidsrepræsentant var begrundet i tvingende årsager, og om det var overenskomststridigt at hjemsende og fritstille den pågældende)