Spring over hovedmenu

Kendelse af 01-12-2013

Sag nr. FV2013.0146 Marianne Levy

Fagligt Fælles Forbund - Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Forsvarets Personeltjeneste

Afgørelse i henhold til loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (om afskedigelse i forbindelse med arbejdsmangel som følge af omstruktureringer af ansat med stærke læse og skrivevanskeligheder var udtryk for indirekte forskelsbehandling)