Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-10-2013

Sag nr. FV2013.0103 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om dokumenter til medarbejderne kan fremsendes elektronisk ved at gøre dem tilgængelige i et af virksomheden kontrolleret IT-system, og om udlevering af dokumenter i papirform kan ske ved at give medarbejderne mulighed for at dem på virksomheden uanset afstanden til den daglige arbejdsplads.