Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-08-2013

Sag nr. FV2013.0014 Poul Søgaard, Poul Sørensen og Lene Pagter Kristensen

CO-I for Dansk El-Forbund mod DI overenskomst I for ThyssenKrupp Elevator A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens overenskomst (om en dansk virksomhed hæfter for, at der udbetales overenskomstmæssig løn til udenlandske medarbejdere, der som ansatte hos en udenlandsk underentreprenør, er udstationeret til den danske virksomhed)