Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-12-2013

Sag nr. FV2013.0101 Mogens Kromann

Ingeniørforeningen for IDA, DM og Djøf mod Frederiksberg Forsyning A/S ved DI Overenskomst I ved DI

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om det fulde pensionsbidrag indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse mv. samt i givet fald om bod er forskyldt).