Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-12-2013

Sag nr. FV2013.0143 Poul Sørensen

Dansk El-Forbund for et medlem mod Strøm Hansen A/S

Afgørelse (om en tiltrædelsesaftale vedrørende lønforhold for medlemmer, der beskæftiges i Norge, kan fortolkes ved en dansk voldgiftsret, og om en tvist kan realitetsbehandles ved voldgiftsretten, selvom tiltrædelsesaftalen henviser til en norsk overenskomst).