Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-11-2013

Sag nr. FV2013.0157 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Tækkefirmaet Segall ApS

Afgørelse i henhold til bygningsoverenskomsten (om indgåelse af underentrepriseaftale med et ungarsk firma var udtryk for en omgåelse af overenskomstens § 5 og omfanget af virksomhedens forpligtelser efter 48-timers møde)