Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-01-2013

Sag nr. FV2011.0139 Per Sørensen

Dansk Psykologforening for et medlem mod Vejen Kommune

Afgørelse (om afskedigelse var berettiget)