Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-12-2013

Sag nr. FV2013.0027 Lene Pagter Kristensen

Pharmadanmark for et medlem mod Danmarks Apotekerforening for Kjellerup Apotek

Afgørelse (om en tidsbegrænset ansat havde en berettiget forventning om, at begrænsningen ikke var reel, samt om loven vedrørende tidsbegrænset ansættelse og parternes overenskomst var krænket).