Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-03-2013

Sag nr. FV2011.0179 Niels Waage

Socialpædagogerne mod KL for Skanderborg Kommune

Afgørelse (om beregning af opsigelsesvarsel)